Program
Hrvatski glazbeni i folklorni festival

CCK, Dvorana Argentina, studeni 28. četvrtak u 20 sati.

Nastupiti će:

Folklorni ansambl I tamburaši Jorgovan, Hrvatska udruga iz Dock Suda.

Proljeće: folklorna skupina Hrvatske mladeži iz Buenos Airesa.

Klapa BA, muška klapa. A capella pjevanje.

Klapa Valovi, ženska vokalna skupina. A capella pjevanje.

Ansambla folklorne skupine Zrinski iz San Justo, folkorna skupina Velebit iz Rosaria, folklorna grupa iz Mar del Plate, folkorni ansambl Maria Bistrica iz José C. Paza.

Tamburaški Orkestar i Hrvatski zbor Jadran, zajedno sa svim grupama: Šokačka Rapsodija (premijera u Argentini).

CÁMARA ARGENTINO CROATA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Lugones 4936 CABA (C1430EDV) Argentina

info@camaracroata.org.ar